Kviz matematika


1. Koliko je 5 3 ?

99
111
125
144

2. Koliko je 50 / 5 ?

15
20
5
10

3. 1/4 zapiši u decimalama?

0.25
0.5
0.75
0.35

4. Šta nije prosti broj

13
11
8
5

5. x - 5 = 13

23
18
15
13