Kviz matematika i geometrija


1. Pravokutni trokut katete su 3 i 4 koliko je hipotenuza?

3
4
5
6

2. Riješi: 12 + x = 33

18
19
20
21

3. Koliko je 5% pisano u decimalama?

0.10
0.05
0.50
0.75

4. Što od navedenog nije cijeli broj?

-8
0
12.5
125

5. Što je kvadratni korijen iz 121?

11
13
15
17